Меню

УСЛОВИЕ:
Разложите на множители. 81а в 4 степени -1; у в квадрате -х в квадрате -6х-9;
с в кубе-16с; 3а в квадрате -6аб +3б в квадрате


РЕШЕНИЕ:


81a^4 - 1 = (9a^ -1)x (9a^2 +1)   = (9a - 1)( 9a +1)       

 y^2 - x^2 -6x -9= y^2 -(x +3)^2 = ( y - x - 3)(y + x + 3)

c^3 -16c  = c( c^2 - 4) = c (c - 2)(c + 2)

3a^2 -6ab +3b^2 = 3( a^2 -2ab +b^2) = 3(a -b)^2

          


Похожие примеры: